237

Aby sme zakončili túto chvíľu rozhovoru s Pánom, poprosíme ho teraz, nech nám so sv. Pavlom pomôže opakovať: … „slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi“ (Rim 8, 37—39).

Takú lásku ospevuje vrúcnymi slovami i Písmo: „ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia“ (Pies 8, 7).A taká láska zaplavovala vždy aj srdce Panny Márie, až doň jej materinská láska pojala celé ľudstvo. V Najsvätejšej Panne sa láska k Bohu spája so starosťou o všetky jej deti. Ako len muselo jej sladké srdce, pozorné aj k tým najmenším detailom, trpieť — nemajú víno (Jn 2, 3)—pri pohľade na krutosť davu a zúrivosť katanov, vedúcu k Ježišovmu utrpeniu a smrti. No Mária nevraví nič. Rovnako ako jej Syn, miluje, mlčí a odpúšťa. Taká je sila lásky.

Tento bod v inom jazyku