517

„Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam!…“ Dobre rozumiem, že pri modlitbe robíš prestávky, keď si vychutnávaš slová: Verím v jednu svätú, katolícku, apoštolskú Cirkev…

Témy
Tento bod v inom jazyku