518

Aká radosť, že môžem zvolať z celej duše: milujem svoju Matku, svätú Cirkev!

Témy
Tento bod v inom jazyku