537

Keď sa priblížiš k Svätostánku, spomeň si, že On… na teba čaká už dvadsať storočí.

Tento bod v inom jazyku