543

Videl si ma slúžiť Svätú Omšu na holom oltári. Iba stôl; bez obrazu nad ním a bez akýchkoľvek ozdôb. Veľký kríž, ťažké svietniky s voskovými sviecami, vypínajúcimi sa stále vyššie až ku krížu. Antipendium v liturgickej farbe dňa. Široký ornát. Cenný kalich jednoduchého tvaru, široká čaša. Nebolo tam elektrické svetlo, a ani nám nechýbalo.

— Veľmi ťažko sa ti odchádzalo z kaplnky; bolo tam tak dobre. Vidíš, ako nás prísnosť liturgie privádza k Bohu, ako nás k nemu približuje?

Tento bod v inom jazyku