541

Nábožnosť má svoje pravidlá správania. — Nauč sa ich. — Je poľutovaniahodné dívať sa na „pobožných“ ľudí, ktorí sa nevedia správať pri Svätej omši, hoci na ňu denne chodia; nevedia sa ani poriadne prežehnať — rukou urobia nejaké záhadné náhlivé pohyby; ani ohnúť kolená pred Svätostánkom — ich smiešne pokľaknutie vyznieva ako výsmech; ani s úctou skloniť hlavu pred obrazom Panny Márie.

Tento bod v inom jazyku