11

Nádej Adventu

V túto prvú adventnú nedeľu, keď začíname počítať dni deliace nás od Spasiteľovho narodenia, už nechcem rozvíjať inú tému. Uvažovali sme nad skutočnosťou kresťanského povolania, nad tým, akú dôveru do nás Pán vložil, aby sme viedli duše k svätosti a aby sme ich priblížili k nemu, aby sme ich spojili s Cirkvou a Božie kráľovstvo rozšírili do všetkých sŕdc. Pán nás chce oddaných, verných, citlivých, plných lásky. Chce, aby sme boli svätí a celí mu patrili.

Na jednej strane je tu pýcha, zmyselnosť, odpor, sebectvo; na druhej — láska, oddanosť, milosrdenstvo, pokora, obeta, radosť. Musíš sa rozhodnúť, čo si vyberieš. Bol si povolaný k životu viery, nádeje a lásky. Nemôžeš sa zmieriť s nízkymi cieľmi a zostať uviaznutý v osamelej priemernosti.

Raz som videl orla zavretého v železnej klietke. Bol špinavý, napoly ošklbaný a v pazúroch držal kus zdochliny. Pomyslel som si vtedy, čo by sa asi stalo so mnou, keby som zahodil povolanie, ktoré som od Boha dostal. Prišlo mi ľúto tohto osamelého a uväzneného vtáka, ktorý sa narodil na to, aby sa vznášal vo výšinách a hľadel priamo na slnko. Aj my môžeme vystúpiť až k „pokorným výšinám“ Božej lásky, výšinám služby všetkým ľuďom. No na to nesmú zostať v duši žiadne temné zákutia, do ktorých by nemohlo preniknúť Kristovo slnko. Musíme ju zbaviť všetkých starostí, ktoré nás od neho odďaľujú; a potom bude Kristus v tvojom rozume, Kristus na tvojich perách, Kristus v tvojom srdci, Kristus v tvojich skutkoch. Celý tvoj život — srdce i skutky, rozum i slová — budú naplnené Bohom.

Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie (Lk 21, 28) — čítali sme v Evanjeliu. Čas Adventu je časom nádeje. Celá panoráma nášho kresťanského povolania a jednota života, ktorej stredom je prítomnosť Boha, nášho Otca, môže a má byť našou každodennou realitou.

Pros o to spolu so mnou Pannu Máriu, a predstavuj si, ako asi ona prežívala tie mesiace v očakávaní Syna, ktorý sa mal narodiť. A naša Pani, Svätá Mária, sa pričiní, aby sa z teba stal alter Christus, ipse Christus — druhý Kristus, sám Kristus!

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku