4

Je čas prebudiť sa zo sna

Čítanie dnešnej svätej omše nám pripomína, že túto apoštolskú zodpovednosť máme prevziať v novom duchu, s odvahou, s plným vedomím. Však viete, aký je čas, že už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása bližšie ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla (Rim 13, 11-12).

Poviete mi, že to nie je ľahké, a máte pravdu. Nepriatelia človeka, ktorí sú nepriateľmi jeho svätosti, sa totiž snažia zmariť tento nový život, toto oblečenie sa v Kristovho ducha. Nepoznám lepší výpočet prekážok kresťanskej vernosti ako ten, ktorý podáva svätý Ján Evanjelista: concupiscentia carnis, concupiscentia oculorum, et superbia vitae — žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a pýcha života (Porov. 1 Jn 2, 16).

Tento bod v inom jazyku