443

Milujúcemu neujde žiadna maličkosť. Videl som to už u toľkých ľudí: všetky tieto maličkosti sú v skutočnosti veľkou vecou: Láskou!

Tento bod v inom jazyku