Vyhňa

Vyhňa, štruktúrovaná rovnakým spôsobom ako Cesta a Brázda, je „knihou ohňa, ktorej čítanie a meditácia môže priviesť mnoho duší do kováčskej dielne Božskej lásky a zapáliť sa v horlivosti o svätosť a apoštolát, pretože práve to bola túžba Mons. Escrivú“ (Bl. Álvaro del Portillo, Úvod). Prvá edícia je z roku 1987.

Sám autor vysvetľuje názov knihy v krátkom predslove: „Ako by som tvoju dušu - čisté zlato - nevzal do vyhne, aby bola opracovaná ohňom a kladivom, až kým sa z tohto surového zlata nestane skvostný šperk pre môjho Boha, tvojho Boha?“

Kniha obsahuje 1055 bodov pre meditáciu, rozdelených do 13 kapitol. Mnohé z týchto úvah sú autobiografické, hoci často sa objavuje rozprávanie v tretej osobe.

Dej knihy sleduje vnútornú cestu kresťana, ktorý túži po postupnom zjednocovaní sa s Kristom: „Vyhňa sprevádza dušu na ceste svojho posvätenia od momentu, kedy začína vnímať svetlo kresťanského povolania, až pokiaľ pozemský život nevyústi do večnosti“ (Bl. Álvaro del Portillo, úvod).

Kapitoly
Táto kniha v inom jazyku