445

Ak sa v niektorej chvíli duchovný boj stane ťažším, je to dobrá príležitosť dokázať, že naša láska je skutočná.

Tento bod v inom jazyku