444

Miluj Boha aj za tých, čo ho nemilujú: tento duch zadosťučinenia a nápravy ti musí prejsť do krvi.

Tento bod v inom jazyku