Návšteva u Alžbety

Teraz, moje dieťa, môj priateľ, už vieš, ako si máš počínať. Radostne sprevádzaj Jozefa a Máriu… a vypočuješ si príbeh domu Dávidovho: Budeš počuť hovoriť o Alžbete a Zachariášovi, budeš dojatý Jozefovou čistou láskou, a vždy, keď sa zmienia o dieťati, ktoré sa má narodiť v Betleheme, tvoje srdce sa rozbúši.

Ponáhľame sa do istého judejského mesta v hornatom kraji (Lk 1, 39). Sme tu. — Je to dom, kde sa narodí Ján Krstiteľ. — Alžbeta plná vďačnosti s jasotom víta Matku svojho Vykupiteľa: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života! - Čím som si zaslúžila, že Matka môjho Pána prichádza ku mne? (Lk 1, 42—43)

Krstiteľ v jej lone sa zachvel… (Lk 1, 41) —Máriina pokora sa rozleje v Magnificat… A ty aj ja, čo sme — čo sme boli pyšní, sľubujeme byť pokorní.

Otče nás. Zdravas Mária. Sláva Otcu

Tento bod v inom jazyku