Ježišovo Narodenie

Cisár Augustus vydal rozkaz vykonať súpis ľudu na celom svete. Každý sa musel vybrať do svojho rodného mesta. — Pretože Jozef pochádzal z domu a rodu Dávidovho, vybral sa aj on spolu s Máriou z galilejského mesta Nazaret do Judej, do mesta, ktoré sa volá Betlehem (porov. Lk 2, 1—5).

A v Betleheme sa narodil náš Boh: Ježiš Kristus! — V maštali — lebo v hostinci nebolo miesto. — A jeho matka ho zavinula do plienok a uložila do jasieľ (Lk 2, 7).

Zima. — Chudoba. — Som malý Jozefov služobník. — Aký dobrý je Jozef! — Správa sa ku mne ako k synovi. — A dokonca mi nezazlieva, keď beriem dieťa do náručia a som s ním hodiny a hodiny, hovoriac mu sladké a vrúcne slová!

A bozkám ho — bozkaj ho tiež — kolíšem ho v náručí, spievam mu a nazývam ho Kráľ, Láska, môj Boh, môj jediný, moje všetko!… Aké ľúbezné je dieťa… a aký krátky tento desiatok!

Otče nás. Zdravas Mária. Sláva Otcu

Tento bod v inom jazyku