Očisťovanie Presvätej Panny

Keď sa podľa Mojžišovho zákona naplnili dni matkinho očisťovania, museli ísť s dieťaťom do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi (Lk 2, 22).

A tentoraz si to ty, priateľ môj, čo nesieš kôš s hrdličkami. Chápeš to? — Ona, nepoškvrnená, sa podriaďuje zákonu, ako keby potrebovala očistenie.

Či ťa tento príklad nenaučí, hlúpe dieťa, plniť aj za cenu všetkých osobných obetí svätý zákon Boží?

Očistiť sa! Ty a ja, my naozaj potrebujeme očistu! — Odčiňovať, a ešte viac ako odčiňovanie: Lásku, Lásku, ktorá ako rozpálené železo spaľuje v našej duši nános špiny, ktorá ako oheň zapáli naše stvrdnuté srdcia v božských plameňoch.

Spravodlivý a bohabojný muž prišiel z vnuknutia Ducha Svätého do chrámu. Bolo mu zjavené, že neumrie, pokým neuvidí Krista. Vzal Mesiáša do náručia a povedal: Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova… lebo moje oči uvideli Spasiteľa (Lk 2, 25—30).

Otče nás. Zdravas Mária. Sláva Otcu

Tento bod v inom jazyku