422

Jezus je tvoj prijatelj. — Prijatelj. — S srcem iz mesa, kot je tvoje. — Z očmi, katerih pogled je sama ljubeznivost, ki so se razjokale nad Lazarjem …

— In tebe ljubi ravno tako kot Lazarja.

Navedki iz Svetega pisma
Ta točka v drugem jeziku