435

“Timor Domini sanctus.” — Božji strah je svet. — Strah, s katerim sin časti Očeta, ni nikoli suženjski strah, kajti tvoj Bog-Oče ni tiran.

Navedki iz Svetega pisma
Ta točka v drugem jeziku