436

Obžalovanje iz ljubezni. — Kajti On je dober. Tvoj Prijatelj je, ki je zate dal svoje življenje.

— Vse, kar je na tebi dobrega, je Njegovo. — Ker si ga tako razžalil … Ker ti je odpustil … On! … tebi!!

— Jokaj, sin moj, od obžalovanja iz ljubezni.

Ta točka v drugem jeziku