Občestvo svetnikov

Občestvo svetnikov. — Kako bi ti rekel? — Veš, kaj je transfuzija krvi za telo? Nekaj podobnega pomeni duši občestvo svetnikov.

Živeti morate posebno občestvo svetnikov in vsak bo lahko med obdobji notranjih bojev ter v času poklicnega dela začutil moč in veselje, da ni sam.

Sin moj, kako dobro si živel občestvo svetnikov, ko si mi pisal: “Včeraj sem ‘začutil’, da molite zame.”

Nekdo drug, ki dobro pozna “prenašanje” nadnaravnih dobrin, mi pravi: “Vaše pismo mi je zelo pomagalo: videti je, da je prepojeno z molitvami vseh! … in jaz zelo potrebujem, da molijo zame.”

Če čutiš občestvo svetnikov — če ga živiš —, boš z veseljem človek pokore. — In razumel boš, da je pokora “gaudium, etsi laboriosum” — veselje, čeprav naporno; in začutil se boš “povezanega” z vsemi spokornimi dušami, ki so bile, so in bodo.

Laže boš izpolnjeval svoje dolžnosti, ko se boš zavedal pomoči, ki ti jo dajejo tvoji bratje in ki jim jo odrekaš, če nisi zvest.

“Ideo omnia sustineo propter electos” — vse prenašam zaradi izvoljenih, “ut et ipsi salutem consequantur” — da tudi oni dosežejo zveličanje, “quae est in Christo Iesu” — ki je v Jezusu Kristusu.

— To je dober način kako živeti občestvo svetnikov!

— Prosi Gospoda, da ti da tega duha svetega Pavla.

Navedki iz Svetega pisma
To poglavje v drugem jeziku