272

Om du skulle falla för frestelsen att fråga dig själv: "Vem tvingar mig egentligen att göra det här?", skulle jag svara dig att den som tvingar - ber - dig är Kristus själv. Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Dra inte några bekväma slutsatser: "Jag duger inte, det finns andra som kan göra det här; sådana här uppgifter är inte någonting för mig". Nej, det finns inte några andra som kan göra det här; om du kan säga så, så kan alla andra göra det också. Kristi bön är riktad till alla kristna, till varje kristen. Ingen är undantagen på grund av sin ålder, sin hälsa eller sitt yrke. Det finns inga ursäkter som håller. Antingen ger vi frukt i form av apostolat, eller så kommer vår tro att vara steril.

Denna punkt på ett annat språk