265

Vad är det då som förändras? Det som förändras är att det för själen - för Kristus har trätt in i den, på samma sätt som han steg upp i Petri båt - uppenbaras nya, vidsträcktare horisonter, en större vilja att tjäna och en okuvlig önskan att för alla varelser förkunna magnalia Dei, de underbara gärningar som Herren gör om vi låter Honom utföra dem. Jag skulle i samband med detta vilja påpeka att prästernas yrkesarbete - om man kan säga så - är ett gudomligt och offentligt ämbete som är så intensivt och omfattande att man i allmänhet kan säga att om en präst har tid över för arbete som inte är prästerligt arbete i egentlig bemärkelse, då kan han vara säker på att han inte uppfyller sitt ämbetes plikter.

Simon Petrus och Tomas, som kallades Tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Sebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sade till de andra: "Jag ger mig ut och fiskar." De sade: "Vi följer med dig." De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden.

Jesus går nära förbi Apostlarna, nära förbi dessa människor som har ställt sig till hans förfogande, och de inser det inte. Hur ofta befinner sig inte Kristus inte bara nära oss, utan rentav inuti oss; och vi lever ett så mänskligt liv! Kristus är nära, och vi som är hans barn ägnar Honom inte ens ett tillgivet ögonkast, ett kärleksfullt ord, en enda god gärning.

Denna punkt på ett annat språk