139

När du frestas, tänk då på den Kärlek som väntar på dig i himmelen: öva dig i hoppets dygd - det är inte brist på generositet.

Denna punkt på ett annat språk