Hopp

Hopp → en Guds gåva
Hopp → en teologal dygd

När Kristus går förbi

Hopp → falska förhoppningar

Guds vänner

Hopp → förtröstansfull kamp
Hopp → Guds barmhärtighet
Hopp → hopp och det kristna livet

När Kristus går förbi

Hopp → hopp om att nå himlen
Hopp → hopp om att nå Himlen

När Kristus går förbi

Hopp → hoppas på Jesus Kristus
Hopp → inge världen hopp
Hopp → Jungfru Maria, hoppets mästarinna
Hopp → Jungfru Maria, vårt Hopp
Hopp → kristen optimism

När Kristus går förbi

Hopp → och asketisk kamp
Hopp → samtidigt på jorden och i himlen
Hopp → trots svagheter