182

Låt oss i detta arma liv tömma lidandets bägare till sista droppen. Vad betyder det väl att lida tio, tjugo eller femtio år … när himmelriket varar för evigt, evigt … evigt? Och framför allt - och det är ett ännu bättre skäl för att lida än det ovannämnda, propter retributionem5 - vad betyder det väl att lida, om man lider för att trösta vår Herre, för att behaga honom i en anda av gottgörelse, förenade med honom på Korset - kort och gott: om man lider av Kärlek?

Noter
5För belöningens skull. Ö.a.
Denna punkt på ett annat språk