284

En målsättning: att jag må vara en god människa och alla andra bättre än mig.

Denna punkt på ett annat språk