Apostel

Apostel → apostel för att vinna nya apostlar
Apostel → att helga sig för att helga
Apostel → att vara ett redskap
Apostel → den kristne är apostel
Apostel → djärvhet
Apostel → en bönen och offret hängiven människa
Apostel → exempel
Apostel → genom arbetet
Apostel → hopp
Apostel → kärlek, samlevnad
Apostel → medåterlösare med Kristus
Apostel → naturlighet:
Apostel → omsorg om själarna, apostolisk iver
Apostel → tro
Apostel → vänskap
Apostel → ödmjukhet