426

I Kristus finns alla våra ideal: han är Konung, han är Kärlek, han är Gud.

Denna punkt på ett annat språk