447

Efter att ha sett vad många fyller hela sina liv med (prat, prat, prat med alla dess konsekvenser) förefaller mig tystnaden nödvändigare och mera älskvärd. Jag förstår mycket väl, Herre, att du kräver räkenskap för varje lättsinnigt ord.

Denna punkt på ett annat språk