448

Det är lättare att tala än att handla. Du … som har en så vass tunga - en riktig yxa - har du någonsin, ens av en tillfällighet, försökt att göra det "bra", som andra enligt din "välgrundade" mening gör mindre bra?

Denna punkt på ett annat språk