512

Moder, moder! Med ditt ord - fiat18 - har du gjort oss till Guds bröder och till hans härlighets arvingar. Välsignad vare du!

Noter
18Må det ske. Ö.a.
Skrifthänvisningar
Denna punkt på ett annat språk