515

Avtar dina krafter alltmer? Varför säger du inte det till din mor: consolatrix afflictorum, auxilium christianorum …, Spes nostra, Regina apostolorum?19

Noter
19De bedrövades tröst, de kristnas hjälp, värt hopp, apostlarnas drottning. Ö.a.
Denna punkt på ett annat språk