582

Vad vacker vår katolska Tro är! Den ger lösningen på all vår ängslan, lugnar förståndet och uppfyller hjärtat med hopp.

Denna punkt på ett annat språk