660

Tappa aldrig modet om du är apostel. Det finns inga motgångar som du inte kan övervinna. Varför är du ledsen?

Denna punkt på ett annat språk