543

Umgås med de tre Personerna, Gud Fader, Gud Son, Gud Helig Ande. Och vägen till den heliga Treenigheten går genom Maria.

Denna punkt på ett annat språk