548

Det är redan Advent. Vilken utmärkt tid för att förnya längtan, väntan, den ivriga åstundan efter Kristi ankomst, efter att han dagligen skall komma till din själ i eukaristin! — Ecce veniet! — se, han kommer, uppmuntrar Kyrkan oss.

Denna punkt på ett annat språk