Guds vilja

När Kristus går förbi

Guds vilja → att bejaka och älska den

Samtal med Josemaría Escrivá

Guds vilja → att kämpa för att uppfylla den
Guds vilja → att tjäna med glädje
Guds vilja → den trogna Jungfrun

Guds vänner

Guds vilja → helighet och apostolat
Guds vilja → Jungfru Marias exempel

Smedjan

Guds vilja → klokhet och frihet
Guds vilja → lydnad

När Kristus går förbi

Guds vilja → självöverlåtelse
Guds vilja → trohet

Samtal med Josemaría Escrivá

Guds vilja → älska, identifiera sig med