156

Du vill inte underkasta dig Guds vilja … däremot anpassar du dig efter alla möjliga skapade varelsers viljor.

Denna punkt på ett annat språk