491

Nonne hic est fabri filius? Nonne hic est faber, filius Mariae? - Är det inte snickarens son? Är det inte snickaren, Marias son? Det är mycket troligt att man kommer att tala likadant om dig som man gjorde om Jesus, med lite förvåning och lite hån, om du "definitivt" beslutar dig för att göra Guds vilja, för att vara ett redskap: Men är inte det där …? Tig. Och låt dina gärningar styrka ditt uppdrag.

Denna punkt på ett annat språk