377

Herren förväntar sig ett konkret apostolat av dig, som det med de etthundrafemtiotre stora fiskarna - och inga andra - som fiskades från högra sidan om båten.

Och du frågar mig: Hur kommer det sig att jag, som vet att jag är människofiskare, lever i kontakt med många kamrater och kan bedöma vem mitt apostolat skall riktas mot, ändå inte får napp? Saknar jag Kärlek? Saknar jag inre liv?

Hör vad Petrus svarade efter det andra mirakulösa fiskafänget: "Mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det skall jag lägga ut näten."

Börja om på nytt, i Jesu Kristi namn! - Styrkt: bort med den där slappheten!

Denna punkt på ett annat språk