862

När vi befinner oss i mörker och själen är förblindad och orolig, måste vi likt Bartimaios söka oss till Ljuset. Upprepa, ropa, insistera med ständigt större kraft, Domine, ut videam! - Herre, gör så att jag kan se! … Då kommer dina ögon att se dagens ljus och du kommer att njuta av den klarhet som han kommer att bevilja dig.

Skrifthänvisningar
Denna punkt på ett annat språk