869

De där människorna …, som ser fiender där det bara finns bröder förnekar genom sina handlingar den kristendom de bekänner sig till.

Denna punkt på ett annat språk