Station XIII: Jesus tas ned från korset och återlämnas till sin Moder

Försjunken i smärta står Maria vid korset. Även Johannes står där tillsammans med henne. Men det börjar bli sent, och judarna är angelägna om att Herren skall tas bort därifrån.

När Pilatus beviljat det tillstånd som den romerska lagen kräver för att dödsdömda skall få begravas, kommer till Kalvarieberget en rådsherre vid namn Josef, en god och rättfärdig man, som inte hade haft någon del i de andras beslut och åtgärder. Han var från Arimataia, en stad i Judeen, och han väntade på Guds rike (Luk 23:50-51).

Tillsammans med honom kommer även Nikodemos, han som första gången hade sökt upp Jesus på natten, och han hade med sig en blandning av myrra och aloe, omkring trettio kilo (Joh 19:39).

Dessa båda var inte offentligt kända som Mästarens lärjungar. De hade inte närvarit vid de stora underverken och hade inte heller följt med honom under hans ärorika intåg i Jerusalem. Nu, i denna svåra stund då alla andra har flytt, fruktar de inte att ställa upp för sin Herre.

De båda tar Jesu kropp och lägger den i hans allraheligaste Moders armar. Marias smärta förnyas

— Vart har han då gått, din vän, du skönaste bland kvinnor? Vart har din vän tagit vägen? Låt oss hjälpa dig att söka honom (Höga V 5:17).

Den allraheligaste Jungfrun är vår Moder och vi varken kan eller vill lämna henne ensam.

KORTA BETRAKTELSER

1. Han kom för att frälsa världen, men hans egna förnekade honom inför Pilatus.

Han visade oss det godas väg, men de släpade honom längs vägen till Kalvarieberget.

Han var ett föredöme i allt, men de föredrog en mördare och rövare.

Han föddes för att förlåta, men — utan anledning — dömde de honom till döden.

Han kom i fred, men de förklarade honom krig.

Han var Ljuset, men de överlämnade honom till mörkrets makter.

Han kom med Kärlek, men de besvarade honom med hat.

Han kom för att vara en Konung, men de krönte honom med törnen.

Han blev en tjänare för att befria oss från synd, men de spikade upp honom på ett kors.

Han blev kött för att ge oss Liv, men vi återgäldade honom med döden.

2. Jag förstår inte din uppfattning om vad det innebär att vara kristen.

Tycker du att det är rätt att Vår Herre har dött på korset och att du nöjer dig med att bara ”hanka dig fram”?

Att ”hanka sig fram”, är det den svåra smala väg som Jesus talade om?

3. Tillåt dig inte att bli modstulen i ditt apostolat. Du har inte misslyckats, på samma sätt som Kristus inte misslyckades på korset. Gå på bara! Fortsätt gå mot strömmen under Vår Frus moderliga och rena hjärtas beskydd. Sancta Maria, refugium nostrum et virtus!, du är min tillflykt och min styrka.

Var lugn. Var fridfull … Gud har mycket få vänner på jorden. Önska inte fly från denna värld. Fly inte undan dagarnas tyngd, även om de ibland känns mycket långa.

4. Om du vill vara trogen, måste du vara mycket mariansk.

Från det att Ängeln kom med sitt budskap tills vår Moder stod lidande vid korsets fot, hade hon inget annat hjärta och inget annat liv än Jesu hjärta och liv.

Ty dig till Maria med en sons ömma tillgivenhet. Hon kommer att utverka den trofasthet och den självförsakelse som du önskar dig.

5. ”Jag är ingenting värd, jag kan ingenting, jag äger ingenting, jag är ingenting” … men du har stigit upp på korset för att jag skall kunna tillägna mig dina oändliga förtjänster. Och där tar jag även åt mig av Guds Moders förtjänster — även de är mina, eftersom jag är hennes son — och den helige Josefs. Och sedan tar jag även alla helgons och alla hängivna själars dygder …

Sedan ser jag på mitt liv och säger: - Min Gud, denna natt är fullständigt mörk! Bara ibland glimmar det till av korta ljuspunkter, för trots att din barmhärtighet är så stor, besvarar jag den så lite … Detta är vad jag kan erbjuda, Herre, jag har ingenting annat.

Detta kapitel på ett annat språk