Korsvägen

Boken Korsvägen består av korta kommentarer till de fjorton stationer i Korsvägsandakten. De har sitt ursprung i Josemaría Escrivás personliga bön.

I förordet till boken skriver biskop Alvaro del Portillo: ”Korsvägen är inte en sorgsen andaktsövning. Monsignore Escrivá lärde ofta ut att den kristna glädjens rötter är formade som ett kors. Om Kristi lidande är en smärtans väg, är det även en hoppets väg som leder till en säker seger. Detta nya postuma verk av monsignore Escrivá har likt de föregående tagits fram för att vara en hjälp vid bön och, med Guds nåd, för att den enskilde skall växa i ångerns anda – en kärlekens smärta – och i tacksamhet mot Herren, som har återlöst oss till priset av sitt blod.”

Den första upplagan av Korsvägen gavs ut 1981.

Kapitel
Denna bok på ett annat språk