Station IV: Jesus möter Maria, sin allraheligaste Moder

Jesus har knappt hunnit resa sig efter sitt första fall, när han möter sin allraheligaste Moder stående vid vägen.

Med oändlig kärlek ser Maria på Jesus och Jesus på sin Moder. Deras blickar möts och bådas egen sorg strömmar över till den andras hjärta. Marias själ är försjunken i bitterhet, i Jesu bitterhet.

Går detta er inte till sinnes, ni alla som drar vägen fram? Ge akt på detta och se: kan någon plåga vara lik den med vilken jag har blivit hemsökt? (Klag 1:12).

Men ingen lägger märke till det, ingen bryr sig om det. Bara Jesus.

Symeons profetia har gått i uppfyllelse: Genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35).

I lidandets mörka ensamhet skänker Vår Fru sin son en balsam av ömhet, enhet och trofasthet, ett ja till Guds vilja.

Tillsammans med Maria vill även du och jag trösta Jesus genom att alltid och i allt acceptera hans Faders, vår Faders vilja.

Endast så kommer vi att få njuta av ljuvheten i Kristi kors. Då kommer vi att omfamna det med Kärlekens styrka och i triumf bära det längs all världens stigar.

KORTA BETRAKTELSER

1. Kan du tårlös se den smärta/vilken sargar Moderns hjärta/lidande med älskad son?

Där, hennes sargade Son … Och här, långt borta, vi andra, ynkryggar som står emot Guds vilja.

Min Moder och min Fru, lär mig att säga ett ja som likt ditt blir ett med Jesu rop till sin Fader: Non mea voluntas … (Luk 22:42), må inte min vilja ske, utan Guds.

2. En sådan ynkedom! Så många förolämpningar! Mina, dina, hela mänsklighetens …

Et in peccatis concepit me mater me! (Och i synd har min moder avlat mig!) (Ps 51:7). Jag föddes som alla människor, fläckad av våra urföräldrars skuld. Därtill … mina personliga synder: uppror jag tänkt, önskat, gjort …

För att rena oss från denna ruttenhet ville Jesus ödmjuka sig och anta en tjänares gestalt (jfr Fil 2:7). Han blev kött i Vår Frus obefläckade sköte, hon som är hans Moder och även din och min Moder. Han tillbringade trettio år i det fördolda och arbetade som en i mängden vid sidan om Josef. Han predikade, han gjorde under … och vi återgäldar honom med ett kors.

Behöver du flera skäl för att känna ånger?

3. Jesus har väntat på detta möte med sin Moder. Så många barndomsminnen! Betlehem, det avlägsna Egypten, byn Nasaret. Även nu, på Kalvarieberget, vill han ha henne nära sig.

Vi behöver henne! … När ett barn blir skrämt i nattens mörker ropar det: - Mamma!

Så måste jag ropa många gånger i mitt hjärta: - Moder, mamma, överge mig inte!

4. Tills man når fram till den fullständiga självöverlåtelse har man en bit väg att vandra. Om du ännu inte har nått så långt, så oroa dig inte; fortsätt att anstränga dig. Det kommer en dag då du inte ser någon annan väg än honom — Jesus -, hans allraheligaste Moder och de övernaturliga medel som Mästaren har lämnat oss.

5. Om vi lever av tron kommer vi att lägga en mycket begränsad vikt vid händelserna här nere, just som helgonen gjorde … Herren och hans Moder överger oss aldrig, och om det behövs kommer de att stå till hands för att fylla de sinas hjärtan med frid och trygghet.

Detta kapitel på ett annat språk