224

Страх те е от умъртвяването на плътските страсти ли? От това умъртвяване, чрез което получаваш Вечния живот? — А не ти ли е странно, че хората се подлагат на мъчителни хирургически операции, само и само за да удължат този жалък земен живот?

Този параграф на друг език