230

Страдаш ли? — Погледни — та нали Исусовото сърце не е по-малко от твоето? — Страдаш, казваш. Това само може да ти бъде от полза.

Този параграф на друг език