ПОКАЯНИЕ

Да бъде благославяно страданието! Да бъде обичано страданието! Да бъде освещавано страданието!… Да бъде прославяно страданието!

За да завършим с успех училището на страданието, апостолът ни призовава да бъдем: „spe gaudentes“ — „радостни в надеждата“, „in tribulatione patientes“ — „търпеливи в изпитанията“, „orationi instantes“ — „постоянни в молитвата“.

Съизкупление: ето пътеката, която води към Живота.

Погреби чрез покаянието — в дълбокия ров, който твоето смирение ще изкопае — твоето нехайство в духовния живот и греховете, с които си обидил Бога. — По същия начин градинарят заравя в основата на дървото всички гнили плодове, сухи клонки и паднали листа. — И става така, че безплодното — иначе казано — онова, което е носело само вреда, бива използвано за увеличаване на плодородието. Научи се от паденията си да извличаш сила; т.е. от смъртта — живот.

Този Христос, както ти си Го представяш, не е истинският Христос. — В най-добрия случай това е неясният образ, който твоите замъглени очи могат да видят. — Очисти се! Изчисти твоя поглед чрез смирението и покаянието! Тогава няма да ти липсва ясната светлина на Обичта. Зрението ти ще стане съвършено и Този, Когото виждаш, наистина ще бъде Той.

Исус страда, за да изпълни волята на Небесния Отец… А ти, който също искаш да изпълниш Святата Божия воля, нима ще започнеш да се оплакваш, когато намериш като спътник в живота си страданието?

Кажи на тялото си: „Предпочитам ти да си мой роб, отколкото аз — роб на теб“.

Колко много се страхуват хората от жертвеното съизкупление. Колко страх предизвиква това у хората. О, ако тези хора можеха да пречистят подбудите си и да започнат да правят за Бога онова, което сега вършат, за да изпъкнат в обществото, те без съмнение щяха да станат светци!

Не се срамувай от това, че плачеш. Плачи! Когато са насаме с Бога, мъжете също плачат. Както казва цар Давид: „Нощем ще полея със сълзи постелката си“.

С тези горещи мъжки сълзи можеш да пречистиш миналото си и да направиш сегашния си живот свръхестествен.

Искам да си щастлив на тази земя. — Това обаче никога не ще стане, ако не престанеш да се страхуваш от страданието. Защото, докато трае това наше земно „пътуване“, щастието се състои именно в страданието.

Колко хубаво е да отдадеш живота си за Живота!

Щом като знаеш, че страданията — било то физически или душевни — са в действителност пречистване и духовна заслуга, тогава благодари на Бога за тях!

„Бог да ти дава здраве, братко!“ — Не оставя ли в теб известна горчивина това пожелание за телесно благосъстояние, с което някои просяци благодарят или искат милостиня?

Ако ние сме великодушни в доброволното жертвено съизкупление, Христос ще ни изпълни с благодат, за да обикнем и изпитанията, които Той Сам ще ни изпрати.

Нека чрез съизкуплението твоята воля изисква от чувствените сетива това, което другите душевни сили ќ отказват в молитвата.

Колко малко струва покаянието без непрекъснато умъртвяване на плътските страсти!

Страх те е от умъртвяването на плътските страсти ли? От това умъртвяване, чрез което получаваш Вечния живот? — А не ти ли е странно, че хората се подлагат на мъчителни хирургически операции, само и само за да удължат този жалък земен живот?

Най-големия ти враг — това си ти самият.

Отнасяй се към твоето тяло със снизхождение, но не с по-голямо снизхождение от това, което се проявява спрямо един враг и предател.

Щом като знаеш, че тялото ти е твой враг и че като враг на твоята святост е също враг и на Божията слава, защо се отнасяш към него толкова снизходително?

„Пожелаваме ви лека нощ!“ — ни казаха според приетия обичай. И един Божи човек добави: „Колко недостатъчно пожелание!“.

С Теб, Исусе, колко е приятно страданието и колко светла тъмнината!

Страдаш ли? — Погледни — та нали Исусовото сърце не е по-малко от твоето? — Страдаш, казваш. Това само може да ти бъде от полза.

Строгият пост е покаятелно дело, много угодно на Бога. — Но поради една или друга причина бяха направени много отстъпки. — Затова не е зле по-често да практикуваш строгия пост, стига това да става с разрешението на твоя духовен наставник.

Мотиви за покаяние? Жертвено съизкупление, просба, благодарност — това са средства, за да вървиш напред… за теб, за мен, за другите, за твоето семейство, за твоето Отечество, за Църквата… И още хиляди други мотиви.

Не прави по-голямо умъртвяване на страстите си от това, с което се е съгласил твоят духовен наставник!

Ние облагородяваме страданието, като му даваме мястото, което му подхожда в духовното ни себеизграждане: като един начин да умилостивим Бог.

Препратки към Светото писание
Препратки към Светото писание
Препратки към Светото писание
Тази глава на друг език