208

Да бъде благославяно страданието! Да бъде обичано страданието! Да бъде освещавано страданието!… Да бъде прославяно страданието!

Този параграф на друг език