225

Най-големия ти враг — това си ти самият.

Този параграф на друг език