418

Дребните неща и унизителните ситуации в живота придобиват стойност благодарение на обичта.

Този параграф на друг език